Kanavan historian toisena päivänä ponnahti esille keskustelu, jota moderaattorit olivatkin odottaneet. Muutamilla IRC-kanavilla, erityisesti pitkään toimineella #ham.fi:llä, on käytössään sääntö, että keskustelussa on käytettävä oikeaa nimeä. Tässä hyödynnetään IRC:n realname-kenttää, johon voi syöttää haluamansa tekstin.

Internetin keskustelun laadusta

Aiheeseen liittyviä akateemisia tutkimuksia voi vinkata minulle. Kirjoitan kuitenkin itse omasta kokemuksesta, mitä on kertynyt IRC:n, lehtien kommenttipalstojen, Homman, jne. lukemisesta parinkymmenen vuoden ajalta.

On usein sanottu, että ihmiset eivät voi sanoa mitä tahansa, jos he esiintyvät omilla nimillään. Tämä kuitenkin on käytännössä näyttäytynyt usein juuri päinvastaisessa valossa. Ihmiset ovat esittäneet hyvinkin radikaaleja mielipiteitä ja saaneet näkyvyyttä, jota voi sitten hyötykäyttää esimerkiksi vaaleissa – niissähän jokainen ehdokas esiintyy omalla nimellään ja nimelle halutaankin tunnettuutta.

Sen sijaan ne, jotka ovat halunneet olla näkymättömämpiä, oikean nimen käyttö on ongelmallisempaa. Tämä on tuttua kun olen ollut muinoin moderoimassa homoille tarkoitettua irkkikanavaa. Tällaisessa yhteisössä on ollut pakko yrittää pitää keskustelu laadukkaana, tai ainakin asiallisena, nimimerkkien käytöstä huolimatta.

Kuinka saada aikaan “laatu”

Nimimerkkien käyttö ei ole anonyymiä, se on pseudonyymiä. Anonyymissä keskustelussa ihmisen lähettämät viestit näkyvät nimettöminä. Pseudonyymiä käyttäessä ihminen sen sijaan esiintyy tietyllä nimimerkillä, jonka saa itse vapaasti valita. Nimimerkikseen voi valita halutessaan myös oman nimensä.

Keskustelun laatu syntyy mielestäni siitä, että kaikilla on yhteinen käsitys siitä, mikä on tietyn keskusteluryhmän aihepiiri ja mistä asioista siellä on asiallista puhua. Ihmisillä on luontaisesti taju ymmärtää konteksti, tai ainakin näin toivon. Tämän kanavan aihe on nimenomaan radioamatööritoiminta.

Kun puhutaan radioamatööritoiminnasta, niin on ihan ymmärrettävää, että välillä menee politiikan puolelle. Taajuusallokaatiot ovat politiikkaa. Kaupunkien tarjoamat avustukset, kerhotilojen vuokrauskäytännöt ja monet muut asiat ovat politiikkaa. Siksi kanavan säännöissä ei ole kielletty politiikasta puhumista. On sen sijaan puututtu poliittisen keskustelun lieveilmiöihin, kuten vihapuheeseen ja agitointiin.

Näille löytyy erilaisia määritelmiä mm. Wikipediaa lukemalla. Vaikka näiden käsitteiden tarkka määritelmä onkin aina hiukan veteen piirretty viiva, niin usein sen kuitenkin tunnistaa kun sitä näkee.

Jos kuitenkaan itselle ei ole ihan selvää, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan, niin kannattaa välttää politiikasta puhumista kanavalla ylipäätään. Kannattaa myös kuulostella yleistä ilmapiiriä. Jos muita ei kiinnosta asiasta puhuminen tai jos kierrokset nousevat puolin ja toisin liian korkealle, kannattaa antaa tilaa puhua muista aiheista. Ei ole tärkeää aina olla itse oikeassa ja pystyä sanomaan viimeistä sanaa.

Parasta moderointia on sellainen moderointi, jossa ei tarvitse koskaan varsinaisesti käyttää teknistä valtaa, kuten porttikieltoja. Hyvä keskustelu on jokaisen siihen osallistuvan osapuolen vastuulla.

Ollaan siis vähän parempia kuin Internet keskimäärin, siinä hyvä ohje.

Teknisistä rajoitteista

On yllä mainittujen seikkojen lisäksi myös tekninen syy, miksi realname-pakkoa ei olisi mahdollistakaan ottaa käyttöön.

Matrix-IRC-siltauksen käyttöehtoihin, ainakin Freenoden osalta, on määritelty, että jokaisen Matrix-käyttäjän yksilöivä ID tallennetaan realname-kenttään. Juuri siihen kenttään, jota esimerkiksi #ham.fi edellyttää oikean nimen tallentamiseen. Ei siis ole mahdollista käyttää Matrixia ja sitä kautta Matrixin tukemia siltausratkaisuita esimerkiksi Telegrammiin ja Whatsappiin paikoissa, joissa on ns. realname-pakko.

Vaikka emme olekaan Freenodessa, niin samaa sovellusta käytetään myös IRCNetin siltaamiseen eikä asetus ole toistaiseksi konffattavissa. Asiaan on kehitteillä parannuksia, mutta niitä ei haluta odottaa loputtomiin. Siispä tämän hetken, vuoden 2021, maailmassa on käytettävä niitä ratkaisuja, jotka ovat nyt olemassa ja saatavilla.

Mukavia hetkiä uuden kanavan parissa! Ja nähdään tapahtumissa, heti kun se on mahdollista!

Joel Lehtonen / OH64K / Zouppen